Vektøkning hos barn som får morsmelk

Tilbake

Tags: lite melk, mye melk

Det er ikke mulig å si nøyaktig hvor mange gram babyer generelt bør legge på seg per uke. Når babyen sin vekstutvikling skal vurderes plottes vekt og lengde inn på en kurve. Barn som er store ved fødsel og ligger høyt oppe på kurven når de er født vil ofte legge seg litt lavere etter fødsel og skal gradvis i løpet av de første ukene følge sin plass på kurven. Babyer som kanskje er litt mindre enn ønskelig ved fødsel legger seg etter hvert litt høyere på kurven enn der de startet og følger deretter sin kurve. Her er det utgangspunktet og utviklingen over tid som teller.

Kilder:
Nasjonale faglige retningslinjer
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-faglige-retningslinjer-for-veiing-og-maling/Sider/default.aspx

WHOs vekststudie av sped- og småbarn
https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/notat_200307/notat_200307.pdf

veiing-amming 

Det er mer hensiktsmessig å passe på at babyen følger vekstkurven sin over tid, enn å si hvor mange gram han bør legge på seg i uken. Barn som får morsmelk vokser ofte i rykk og napp, og kan ikke legge på seg for mye så lenge de kun fullammes. Legger barnet seg over sin egen kurve som den startet på, og er kun morsmelkernært, er det ingen grunn til bekymring. Barn som ikke har en jevn vektøkning etter den første vektnedgangen etter fødsel, bør imidlertid følges opp av helsestasjonen for vektkontroll. Barnet skal legge på seg over tid.


De fleste babyer går noe ned i vekt de første dagene etter fødselen, og dette har de reserver i kroppen til å takle. Så skal vekttapet snu, og de finner sin egen vekstkurve. Vanligvis måles barnet ved fødselen og noen dager senere. I tillegg til å måle vekstutviklingen, følger vi med på barnets allmenntilstand og trivsel. Det er å forvente at barnet skal ha oppnådd sin fødselsvekt rundt 2 uker etter fødsel.


Et ”rolig” barn er ikke et sikkert tegn på tilfredsstillende vektøkning. Med rolige barn mener vi babyer som sover mye, og som er vanskelig, eller kanskje nærmest umulig,  å vekke. Barn som har fått for lite mat blir slappe og trøtte, og det kan være vanskelig å få henne til å spise aktivt ved brystet, da hun er veldig trøtt og sovner nesten med en gang.

Du vet at allmenntilstanden er god når babyen:

•    våkner jevnlig og gir tegn på at det er sultent
•    blir mer aktiv for hver uke som går
•    våkner lett
•    har spenst i huden og etter hvert smiler, pludrer og er nysgjerrig på kontakt
•    Barnet  legger på seg over tid

Slik vet du at barnet tar til seg melk:

• Du kan høre at barnet svelger (det er lettere å høre etter de første 3 - 4 dagene)
• Brystet er mykere etter amming
• Fra en ukes alder: barnet har minst 6 våte bleier i døgnet
• Avføring flere ganger i døgnet den første måneden
• Er roligere etter amming

Den eneste sikre måten å vurdere at barnet tar til seg nok melk er veiing. Alle nyfødte skal derfor veies jevnlig inntil de har en jevn vektøkning etter at det første vekttapet etter fødsel har snudd.

En ammesjekkliste for mødre den første uken etter fødsel finner du her >>

Dette er generelle retningslinjer. Er du i tvil om hva som er normal vektutvikling for ditt barn, ta kontakt med helsesøster for personlig tilpasset veiledning.


Ønsker du å følge med på kurvene selv, kan du finne dem her

Økedager

I løpet av ammeperioden vil babyen i perioder ønske å die oftere i noen dager. Hyppigere amming fører til at brystene produserer mer melk. Vi kaller derfor disse periodene for økedager, og de gjentar seg ofte flere ganger i løpet av ammeforløpet. Noen kan oppleve økedager/økedøgn så ofte som hver uke i perioder.

Ulikt fra morsmelkerstatning

Vær oppmerksom på at vekstkurvene til brysternærte barn er annerledes enn for barn som får morsmelkerstatning. Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet egne kurver for brysternærte barn, og det er derfor viktig å ta utgangspunkt i kurver beregnet for barn som får morsmelk. Du kan lese mer om det her.

Testveiing som hjelpemiddel

For premature og syke barn kan testveiing være et hjelpemiddel så lenge de er på sykehuset for å følge med på vekstutviklingen. Da veier man barnet før og etter måltidet. Det bør være gode grunner for å gjennomføre slik testveiing. For friske, fullbårne barn er det ikke nødvendig å gjøre dette, da det er vektøkningen over tid vi er interesserte i.