Morsmelkerstatning før 4 måneder

Tilbake

Tags: delamming, lite melk

Det er som regel ikke nødvendig med noe annet enn morsmelk de første seks månedene. Dersom alle råd for å øke produksjonen er utprøvd, og du allikevel ikke har nok, får du tips om hvordan du gir tilleggskost her.

Kilder:
"Anbefalinger for spedbarnsernæring", veileder for helsepersonell, utgitt av Sosial- og helsedirektoratet.
 
Tine Greve, Ammehjelper, jordmor og laktasjonsspesialist.

koppmating-mindreNår skal barnet ha tilleggskost?

Før du begynner med tillegg, og du er bestemt på å fullamme, er det riktig å ta en vurdering av om det virkelig er nødvendig med tilleggskost.

Det som bør vurderes er: 

  • Barnets allmenntilstand. Er barnet slapt, tisser lite (mindre enn 5-6 våte bleier i døgnet) eller du av andre grunner er bekymret for barnets helse, anbefales det at du tar kontakt med helsestasjonen eller lege. Dårlig vektøkning, stort vekttap, sykdom hos mor eller barn er medisinske grunner for å bruke tilleggskost.
  • Barnets vekt. Er vektøkningen ikke tilfredsstillende, kan du prøve tiltak som øker produksjonen. Husk at det er normalt at halvparten av barna ligger over og halvparten under meridianen (streken midt i vekstkurven). Det er vanlig at vektøkningen går i rykk og napp. Den ene uken går barnet kanskje opp 250 gram og neste bare 100 gr. Det er helt normale variasjoner og vektøkningen må ses over tid for å vurdere om den er tilfredsstillende.
  • Søvn. Om barnet sover svært dårlig, og våkner ofte, kan det være tegn på at barnet er sultent. Husk at nattamming er bra for produksjonen, samt søvndyssende for både mor og barn. Det kan også være andre grunner til at barnet sover dårlig, som for eksempel på grunn av tenner eller rask utvikling.
  • Hyppige amminger. Om barnet virker sultent selv etter hyppige brystmåltider, og kanskje er spesielt interessert i annen mat, kan det være tegn på at barnet trenger tilleggskost. Om barnet etterspør brystet svært hyppig noen dager, kan det også hende at barnet har økedager. Om du har lite melk, og trenger råd om hvordan du øker melkemengden, får du det her.
     

Tilleggskost for barn under 4 måneder

For barn som er under 4 måneder, er det best å gi morsmelkerstatning. For å opprettholde melkeproduksjonen, er det viktig at du ved hvert måltid ammer før du gir morsmelkerstatningen. Sørg for å få tømt brystene godt. I tillegg er det en fordel om du gir så små porsjoner av tillegget som mulig, da mye morsmelkerstatning vil gjøre at barnet sover lenge. Dermed kan det bli litt lenge mellom ammingene, noe som gir dårlig stimulering av melkeproduksjonen.

Du må gi nok tillegg til at barnet legger på seg, så man må kanskje prøve seg litt frem på i begynnelsen for å finne ut hvor mye barnet trenger.

Om du velger å gi en porsjon før barnet legger seg, er det bedre om du gir denne litt tidligere på ettermiddagen i stedet for rett før leggetid, og at du ikke kutter ut kveldsammingen.

Når det gjelder matemetoder, bør du være oppmerksom på at mating med flaske kan gi sugeforvirring, og øker risikoen for ammeproblemer.


Alternative metoder til flaskemating er:

Hjelpebryst. Stimlurer brystet samtidig som du gir tillegg.
Koppmating. Stimulerer barnets munnmotorikk. Enkelt for foreldre å få til selv.
• Sprøyte eller skje. Best egnet for små porsjoner.

Metoden langsom flaskemating kan imdlertid brukes når barnet er eldre enn 4 uker; du skal gi mat på flaske for en periode, og når målet er å senere få til amming igjen.

Her kan du se video av hjelpebryst og koppmating.
 

Tilleggskost for barn over 4 måneder

For barn som er over 4 måneder, kan du godt begynne å gi fast føde i stedet for morsmelkerstatning. For tips om hvordan du introduserer fast føde, kan du lese her.