Syntocinon nesespray

Tilbake

Tags: brystbetennelse, tilstoppede melkeganger

I spesielle, eller i forbigående tilfeller av treg utdrivningsrefleks, kan en få utskrevet en nesespray, Syntocinon. Alle årsaker til hemmet utdrivningsrefleks må først utelukkes.

Kilder:
syntocinonFor at melken skal renne, eller utdrivningsrefleksen fungere, må kroppen produsere et hormon, oxytosin. Det er svært sjelden at kroppen produserer for lite av dette hormonet. Så å si alle produserer nok til å få utdrivningsrefleksen i gang, men den kan av ulike årsaker hemmes.
    

I spesielle tilfeller av tette melkeganger eller brystbetennelse, kan Syntocinon bli foreskrevet som en del av behandlingen.

Syntocinon er syntetisk fremstilt oxytosin.

Ammehjelpere har ikke kompetanse til å gi råd som gjelder medikamenter. Har du spørsmål om Syntocinon, kan du ta det opp med legen din. Dersom legen skulle være usikker på noe vedrørende medikamentet har Norsk legemiddelhåndbok et eget kapittel som tar for seg medikamenter og amming.

Legen kan kontakte Regionalt legemiddelinformasjonssenter(RELIS), enten per telefon eller ved å søke i deres database.

Legen kan også ta kontakt med Nasjonalt kompetansesenter for amming på tlf. 23 07 54 00.