Sykdom hos mor

Tilbake

Det er kun i svært sjeldne tilfeller at mors sykdom hindrer ammingen. Hvis mor er veldig syk og så sliten at hun ikke greier å amme, eller hvis de medikamentene hun må bruke ikke er forenlig med amming. I de fleste tilfeller finnes det alternativer som kan brukes ved amming.

Kilder:
Telefonhåndbok for ammespørsmål, Sandra Jolley, ARNP, MS, IBCLC & Ellen Phillips-Angeles, MS, CHES. Utgitt av Ammehjelpen 2004.

sykdom-mor-amming

Medisiner og amming

Dersom du må ta medisiner når du ammer, be om å få noe som er forenlig med amming, hvis mulig. Les om hvordan du kan få hjelp til å finne riktige medikamenter her.

Infuensa, forkjølelse, infeksjon og feber

Brysternærte barn har vanligvis god motstand mot infeksjoner, fordi de antistoffene mot sykdommen overføres fra mor til barnet via melken. Fortsett ammingen så ofte som mulig for å forebygge sykdom hos barnet. Dersom du i en kort periode må ta medisiner som ikke er forenlig med amming, kan du pumpe deg hver 3. time, og kaste melken. Gå tilbake til hyppige amminger så fort som mulig for å opprettholde melkeproduksjonen. Du må selv veie ditt eget behov for hvile mot behovet for amming eller pumping. Det er selvfølgelig fint om du har hjelp til barnet når det er våkent.

Mor er innlagt på sykehus

Mange steder kan barnet komme til mor for amming. Du bør pumpe eller håndmelke deg til de tider du ellers ville ha ammet. Hvis ikke sykehuset har pumper tilgjengelig, bør det anskaffes en som mor kan ha. Noen ammehjelpsgrupper leier ut pumper, og nederst på denne siden finner du hvilke steder dette er mulig

Dersom du i en kort periode må ta medisiner som ikke er forenlig med amming, kan du pumpe deg hver 3. time, og kaste melken. Det bør undersøkes om et annet medikament kan brukes, som gjør at du kan fortsette å gi barnet ditt melk. Melkeproduksjonen kan gå ned, men tar seg vanligvis opp igjen med hyppige amminger når mor har kommet seg.


Mor er HIV positiv

Hvorvidt en HIV-positiv mor øker sitt barns risiko for å få HIV gjonnom amming er omstridt. Nåværende anbefaling er at HIV-positive mødre gir barnet sitt morsmelkerstatning på en trygg måte. I områder hvor infeksjonssykdommer og feilernæring er viktige dødsårsaker tidlig i livet, og forutsetningene for trygg bruk av morsmelkerstatning mangler, anbefaler WHO at mødrene ammer uansett HIV status.

Mor har hepatitt A

Det oppfordres til amming. Det understrekes at håndhygiene i forbindelse med matlaging og toalettbesøk er viktig.


Mor har hepatitt B

Amming øker ikke barnets risiko for å bli smittet av hepatitt B. Barn født av en mor som er kjent smittebærer av hepatitt B virus, bør vaksineres så snart som mulig etter fødselen uansett om mor skal amme.


Mor har hepatitt C

Det oppfordres til amming. Det er en teoretisk sjanse for at viruset kan overføres, men ingen kjente tilfeller der det har skjedd.

Mor har streptokokker gruppe B

Amming er fullstendig trygt. Du bør eventuelt få behandlling for streptokokkker for din egen del.

Mor har herpesvirus (forkjølelsessårviruset)

Kvinner med herpessår på brystene bør ikke amme fra det affiserte brystet før sårene er fullstendig leget. Du kan amme hvis sårene er et annet sted. Sårene bør dekkes til.

Diabetes

Om du har diabetes kan du amme. Insulinbehovet kan være lavere så lenge du ammer, så du bør ha oppfølging av lege under innstillingsperioden.

 

Revmatiske lidelser

Hvis du har en reumatisk lidelse kan du finne råd og støtte her for både svangerskap og etter fødsel.