Sugeforvirring

Tilbake

Når et barn dier, sier vi ofte at det suger på brystet, men egentlig er det ikke sugekraften som får melken ut av brystet. Barnet bruker en bølgende tungebevegelse til å melke brystet, mens melken klemmes ut med kraft fra utdrivningsrefleksen. Denne finstilte mekanismen kan bli forstyrret ved at barnet suger på smokker eller flasker, spesielt de første ukene etter fødsel.

Kilder:
Telefonhåndbok for ammespørsmål. Sandra Jolley, ARNP, MS, IBCLC & Ellen Phillips-Angeles, MS, CHES. Utgitt av ammehjelpen 2004.

Elisabeth Tufte ved Nasjonalt Kompetansesenter for amming.

sugetak på brystet amming 

Hvordan melker barnet brystet?

Når barnet legges til brystet for å die, brukes en liten sugekraft kun for å forhindre at brystet sklir ut av munnen igjen. Selve utmelkingen skjer ved at utdrivningsrefleksen settes i gang, og den fine muskulaturen rundt melkekjertlene trekkes sammen og bokstavelig spruter melken ut mot brystknoppen. Barnet bruker da sine elegante tungebevegelser, som går i bølger. En perfekt teknikk for å hjelpe melken ut!

Å drikke av flaske er en helt annen teknikk

Suging på flasker og smokker kan forstyrre den naturlige sugeteknikken
Når barnet suger på flasker eller smokker, brukes en helt annen teknikk.

Tenk deg hvordan du suger når du suger på en spaghetti og sugekraften sørger for at den forsvinner inn i munnen din på ett sekund. Denne kraften er det også barnet bruker når det suger på flasker og smokker; og den er helt ulik den naturlige teknikken barnet bruker på brystet.

En smokk gir også en mye sterkere stimulering oppi ganen enn et bryst. Når barnet skal ta flaske behøver det heller ikke gape høyt for å få et godt tak om smokken, i motsetning til når det skal ta brystet. Da er det viktig å gape høyt for å få mye bryst inn i munnen.

Hva er sugeforvirring?

Sugeforvirring oppstår når barnet ikke skiller mellom de to teknikkene. Noen barn lærer raskt å skille mellom de to teknikkene, mens andre barn kan ha problemer med å skille dem i det hele tatt. Det er ikke mulig på forhånd å forutse hvilke barn som takler det, og hvilke barn som blir sugeforvirret. Blir barnet sugeforvirret, vil det få problemer med å ta et godt tak og melke brystet. Noen barn nekter helt å ta brystet, andre prøver, men får det ikke helt til. Barnet kan bli fortvilet over å ikke få i seg mat, og noen ganger kan mor få såre brystknopper i denne tiden.
 

Det kan også nevnes at noen barn kan komme til å nekte å ta brystet etter å ha blitt vant til å suge på flaske, uten å ha blitt sugeforvirret. Nektingen kommer av at barnet er blitt vant til en jevn og god tilførsel av melk, som det får fra flasken, i motsetning til ved brystet, hvor barnet ofte må stimulere brystet før melken begynner å renne.

Hvordan kan du unngå sugeforvirring?

For å unngå sugeforvirring, anbefales det å ikke gi babyen smokk eller la den få melk fra flaske første 3-4 ukene. I stedet for flaske kan du bruke ”nebbkopp” (fås på apoteket eller i Ammebutikken) eller en annen liten kopp, for eksempel et medisinbeger. Koppen bør være liten for å passe barnets munn, og det er praktisk hvis den er litt myk, sånn at man klemme den litt avlang, da blir det lettere å koppmate barnet. Her kan du se en video av koppmating.

Noen mødre velger å ikke bruke smokk og flaske i det hele tatt, for å være på den sikre siden. For mange, som prøver seg minst 3-4 uker etter fødselen, går det bra. Men for noen få skaper det altså problemer.

Hva kan du gjøre hvis barnet er sugeforvirret?

For mange løser problemet seg hvis man lar barnet sakte men sikkert vende tilbake til brystet, ved å stadig tilby barnet bryst.

  • Legg bort alle smokker og flasker, og gå over til koppmating.
  • Ta deg god tid, vær tålmodig.
  • Ikke press barnet til brystet hvis det vegrer seg.  

Her kan du lese mer om brystvegring.