Samsoving

Tilbake

I Norge viser studiene som er foretatt ingen klar sammenheng mellom samsoving og krybbedød. Dette forutsetter at verken mor eller far røyker/snuser, har drukket alkohol eller inntatt andre rusmidler eller sovemedisiner. Hvis du ikke samsover, anbefales det likevel å sove i samme rom som barnet.

Kilder:
Forelesning: "Samsoving- er det forsvarlig?" ved lege Beate Fossum Løland.
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: Rapport nr 05-2005-Systematisk oversikt Samsoving, smokk, amming og krybbedød - finnes det en sammenheng?

I samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for amming, ved Tine Greve, jordmor, internasjonalt godkjent ammespesialist og Ammehjelper.

samsoving amming  

Hva er samsoving?

Samsoving defineres ved at én eller to av foreldrene sover i samme seng som barnet.


Er samsoving forsvarlig?

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten konkluderer i sin rapport fra 2005 om at samsoving ikke øker risikoen for krybbedød. Følgende kriterier må da være til stede:

  • Mor har ikke røykt/brukt snus under svangerskapet
  • Mor og far røyker/snuser ikke etter fødselen
  • De har ikke inntatt alkohol eller rusmidler
  • De tar ikke sovemedisiner eller andre sterke medikamenter som gjør at de sover tungt
  • Soveplassen for barnet er trygg

Hva er en trygg soveplass for barnet?

Det er viktig hvis du ønsker å samsove at du lager en trygg soveplass for barnet:
  • Sengen skal ha en fast og bred madrass
  • Barnet skal ha en egen, lett dyne
  • Barnet skal ikke ha det for varmt

 Trygt sovemiljø for spedbarnet (PDF) er en brosjyre som gir råd om hvordan spedbarn kan sove trygt og godt både i egen seng og sammen med foreldrene (samsoving).

Det er mange måter å samsove på, og noen velger å bruk en ammemadrass eller en barneseng som kan festes på foreldrenes seng. Det finnes ulike typer varianter av disse. Det er også helt i orden å sette barnets seng inntil foreldresengen.

Om du ikke velger å samsove, er det uansett forbundet med mindre fare for krybbedød dersom du lar barnet sove på foreldrerommet i stedet for på eget rom.

De som samsover, ammer mer

Mødre som samsover, ammer mer. Årsaken til dette er uklart; det kan være at de som ønsker å amme mye, tar barnet i sengen, eller at samsovingen stimulerer barnet til å spise oftere. Samsoving har en positiv effekt på ammingen og på mors og barnets helse.

Søvnmønster

Mye tyder i hvert fall på at søvnmønsteret er annerledes hos en mor som ammer og samsover sammenlignet med en mor som gir flaske og samsover. Det er sannsynlig at barn som blir ammet, og samsover, våkner oftere, og dessuten lettere, dersom det skulle oppstå en truende situasjon.

Studier viser også at moren sover annerledes; hun ligger som oftest med ansiktet vendt mot barnet, bøyer knærne og holder puter og lignende borte fra barnet.

Konklusjon

Såfremt du har laget en trygg soveplass for dere,  ikke røyker eller har inntatt rusmidler/sovemedisiner, så er det ikke grunnlag for å fraråde samsoving i Norge per i dag.