Morsmelkerstatning

Tilbake

Tags: delamming, lite melk

Ammehjelpen har ikke spesiell kompetanse på bruk av morsmelkerstatning. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med helsestasjonen hvis du har spørsmål om dette.

Kilder:

iStock-472676844

Informasjon om bruken av og innhold i de forskjellige typer erstatning kan du finne på ulike nettsteder:

At babyen er urolig på kvelden og vil ha mat oftere, er helt normalt. På den måten får barnet i seg flere kalorier og sover kanskje litt lengre på natten. At barnet legges til brystet hyppig på kveldstid er fint for melkeproduksjonen, og i de fleste tilfeller er det ikke nødvendig med tilleggsernæring.

Les mer om kveldsamming og urolige barn på kvelden her.

Delamming

Noen ganger, når fullamming ikke er mulig eller ønskelig, kan delamming være et flott alternativ. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan supplere ammingen med morsmelkerstatning, kan du lese mer om delamming her.

Avvenning

Andre ganger er det nødvendig å avslutte ammingen helt og gå over til flaskemating. Her kan du lese mer om avvenning.