Morsmelk - den viktigste ressursen for redusert barnedødelighet

Tilbake

Ett av FNs åtte tusenårsmål er å redusere barnedødeligheten med 2/3 innen 2015. I arbeidet for å nå dette målet ble en internasjonal forskergruppe opprettet, og deres arbeid viste at morsmelk er den mest betydningsfulle enkeltfaktoren som kan redusere barnedødeligheten.

Kilder:

morsmelk som vaksine 

Her kan du lese hele faktaarket om "Morsmelk - den naturlige vaksinen" (PDF).