Melkebank og morsmelkgiving

Tilbake

Tags: mye melk, overproduksjon

Det er i dag 12 morsmelkbanker i Norge fordelt over hele landet. Alle melkebankene ligger på sykehus i tilknytning til Nyfødt Intensiv avdelinger

Kilder:

iStock-517849734

Melken brukes til premature eller syke barn. Behovet vurderes ut fra sykdomsbilde og tilgang. Noen har behov for bankmelk i lang tid, mens andre kanskje bare får et enkelt måltid. Foreldrene til alle som er mottakere skal samtykke i at barnet får bankmelk.

Noen kan kanskje synes det blir mye jobb med koking av utstyr og mye håndvask, men melken er svært verdifull og høyt verdsatt! De fleste synes det er verdt arbeidet som ligger bak, når de vet at deres overskudd kommer de aller minste pasientene til gode. I tillegg vil du alltid ha nok melk til ditt eget barn og slippe belastningen med økedøgn som de fleste opplever.

melkebank

Hvem kan donere melk?

Du som ønsker å bli morsmelkgiver kontakter nærmeste morsmelkbank for samtale og informasjon.


En morsmelkgiver må:
•    Ha lyst til å gjøre en ekstra innsats
•    Være frisk
•    Ikke røyke eller snuse
•    Ikke bruke rusmidler. Et glass vin en sjelden gang er ikke til hinder for å levere melk så lenge man ikke pumper til melkebanken når man har alkohol i blodet.
•    Ikke være fast bruker av medikamenter eller naturlegemidler
•    Ikke fått tatovering eller ha tatt piercing siste 12 måneder
•    Ha mer melk enn eget barn trenger

Alle som skal gi morsmelk må først ta blodprøver som vil bli analysert for antistoff mot blant annet cytomegalovirus (CMV), smittsom gulsott type B og C (hepatitt B og C), og mot HIV. Det vil bli tatt en ny blodprøve etter 3 måneder, dersom du fortsatt er registrert som giver. Du må også svare på spørsmål om livsstil og levevaner.

Det er best å starte levering til melkebanken så fort du har kommet i orden etter fødsel. Melken pumpes ut hjemme, fryses ned og leveres etter avtale.

Alle veiledes i hygiene og om pumping. Elektrisk pumpe kan lånes og utstyr og egne bokser til å ha melken i får du av melkebanken.

De fleste melkebankene betaler en godtgjørelse til dekke av transport og utgifter til strøm og så videre.

All melk blir testet for bakterieinnhold. God hygiene er viktig. Melken brukes stort sett uten å behandle den først. Da bevares næringsinnholdet best.

Melk som ikke kan brukes grunnet for mye bakterier returneres til giver hvis ønskelig. Enkelte sykehus har utstyr til å pasteurisere (varmebehandle) melken om det er for høyt innhold av bakterier.

Melkebankene tar stort sett imot melk fram til barnet ditt er 6 måneder, noen ganger lenger.

prematur-sonde

Oversikt over melkebanker i norske sykehus

 

Haukeland Sykehus, Bergen

Tlf. 55 97 14 79 og 55 97 14 54
E-post

 

Sørlandet sykehus, Kristiansand

Tlf. 38 07 40 80
E-post 

 

Nordlandsykehuset, Bodø

Tlf. 75 53 44 85
E-post

 

Sykehuset Østfold, Kalnes

Tlf. 41 70 83 11
E-post

 

Ahus, Lørenskog

Tlf. 67 96 19 16 eller 67 96 93 24
E-post

 

Oslo Universitetssykehus

Tlf. 23 07 26 43
E-post

 

Sykehuset Telemark

Tlf. 35 00 49 08 eller 35 00 49 21
Spør etter Turid Minnesjord eller Liv Hungnes Aastad

 

Helse Stavanger

Tlf. 51 51 85 60, 51 51 84 64 eller 90 64 68 29
Spør etter Sidsel Gaard eller Tone Askildsen

Universitetssykehuset Nord- Norge HF

Tlf. 77 62 63 60
Kontakt Anne-Mette Thoresen
https://unn.no/behandlinger/morsmelkgiver

 

St.Olavs Hospital, Trondheim

Tlf. 72 57 47 62
E-post

 

Sykehuset Vestfold, Tønsberg

Tlf. 33 34 23 04
E-post

 

Ålesund Sykehus

Tlf. 70 16 76 15
E-post

Du finner også melkebankene på Facebook og Instagram:

 

Facebook: Melkebank i Norge - lik og del, hjelp oss å verve nye givere!
Instagram: @Melkebank