Male, pusse opp, tatovering

Tilbake

Mange kvinner som er gravide eller ammer lurer på om de kan farge håret, male barnerommet eller ta tatovering mens de ammer. Ammehjelpen har spurt Giftinformasjonen, om hva de anbefaler ammende, og her kan du lese deres svar.

Kilder:
malingsrull150Etter det vi har kjennskap til, finnes det ikke vitenskapelige studier som belyser de spørsmålene dere stiller. Man er derfor overlatt til å gjøre teoretiske betraktninger hvorvidt slike eksponeringer kan være skadelige for det diende barnet. Det er et altoverskyggende prinsipp at en hver avgjørelse om å begrense eller fraråde amming må være begrunnet med at risikoen for barnet er større enn fordelene ved amming.
    

Hvor mye går over i melken?

Mange kvinner har imidlertid en urealistisk forestilling om hvor stor overgangen av substanser er til morsmelk. For å sammenligne med overgangen av legemidler til morsmelk er overgangen av de fleste legemiddelsubstanser mindre enn 1 % av mors dose (etter justering for vektforskjellen mellom mor og spedbarn). Vær imidlertid oppmerksom på at premature og helt nyfødte barn er mer følsomme enn litt eldre diebarn.

En annen vanlig misforståelse er at kvinner tror de må pumpe ut og kaste melken etter at de eksponert for en fremmed substans fordi de tror at stoffet blir værende i melken. Dette er ikke tilfelle. Generelt sett vil konsentrasjonen av en gitt substans i morsmelken avta etter hvert som substansen brytes ned ellers i mors kropp.

Vedrørende tatovering

Tatovering består av injisering av biologisk inerte metalliske salter eller organiske fargestoffer i huden (lærhuden). Tatovering er en svært gammel metode å utsmykke kroppen på. Selv om det ikke er foretatt noen studier på temaet, tilsier ingen rapporter, til tross for at mange ammende er tatoverte, at dette er noe problem.


Vedrørende hårfarging:
Permanentløsninger, hårfargingsprodukter osv. er komplekse produkt som består av en rekke ulike kjemiske forbindelser.  Disse produktene blir i svært liten grad tatt opp i huden og det skulle ikke foreligge noen grunner til at mor ikke skal kunne amme.


Vedrørende oppussing

Her kan vi råde til å heller velge vannbaserte produkter, unngå White spirit og lynol og unngå det behandlede rommet inntil malingen er tørr, men husk at det diende barnet er i utgangspunktet mye mindre utsatt enn et foster.

Det at mor ikke føler seg påvirket på noen måte er også en indikasjon om morsmelkkonsentrasjonen ikke er høy.

Rådene er basert på et føre-var-prinsipp da det finnes ikke konkrete forskningsresultater som tilsier at mors oppussing med løsemiddelbaserte produkter medfører forgiftningssymptomer hos det diende barnet.
 
Selv om det i utgangspunktet ikke er kjerneområdet til Giftinformasjonen er vi alltid behjelpelige med å svare ammende kvinner på slike typer spørsmål.

Informasjonen er gitt av giftinformasjonen. Ta kontakt med giftinformasjonen hvis du har spørsmål som omhandler dette.