Leppe-/ganespalte

Tilbake

Amming av barn som er født med leppe/ganespalte byr på spesielle utfordringer. For mange kan det være et godt nok mål i seg selv å kunne gi barnet utpumpet morsmelk, men ikke nødvendigvis amme.

Kilder:
”Amming av barn med spesielle behov” –en veileder for helsepersonell
Anna Pia Häggkvist, 1998

Elisabeth Tufte, Nasjonalt kompetansesenter for amming
Det er selvfølgelig flere faktorer som spiller inn på hvordan mulighetene er for å amme et barn med leppe/gane-spalte. For det første, hvor omfattende spalten er, men også barnets sugeteknikk samt din egen motivasjon for å amme. Det er også avgjørende at du får den veiledning du har behov for. Det kan være en ganske stor innsats, spesielt fra mor, for å få til ammingen. For mange kan det være et godt nok mål i seg selv å kunne gi barnet utpumpet morsmelk, men ikke nødvendigvis amme. 


erDetMulig2_L-2Filmen "Er det mulig?" er en film om amming av barn med leppe-kjeve-/ganespalte 

Det kan være rent tekniske problemer som skaper vansker for barnet. Det kan være vanskelig å lage vakuum og å beholde det om spalten er veldig stor, og det kan også være vanskelig å lage de bølgende tungebevegelsene som er en viktig del av diingen fordi brystknoppen kan komme oppi spalten i ganen.

Å bli ammet har mange fordeler fordi ammingen er gunstig for utvikling av munn og ansiktsmuskler. Morsmelken har også infeksjonsbeskyttende egenskaper som kommer til nytte hos barn med lepe/gane-spalte.

På grunn av de tekniske utfordringer, trenger disse barna ofte lenger tid ved brystet. Det er heller ikke uvanlig at melken kan komme ut av nesen ved ammingen. I starten, når brystet kan være overfylt/hardt, kan det være spesielt vanskelig for barnet å få godt tak. Men når melkeproduksjonen er kommet godt i gang, blir brystene mindre spent og det letter ofte situasjonen. Hvis barnet har for dårlig vektoppgang vil løsningen være å kombinere amming med bruk av kopp eller flaske, enten med utpumpet melk eller morsmelkerstatning.

Noen råd for deg med barn med leppe/gane-spalte:

 • Uansett om du vil prøve å amme eller kun gi utpumpet melk så lenge du orker, så er du avhengig av å legge til rette for en god melkeproduksjon.
 • Tidlig ammestart og mye hud- mot hudkontakt er godt for alle mor-barn par, og stimulerer bindingen mellom mor og barn. Dessuten er brystet da mykt og lett å få tak i før det blir spent av melk, vevsvæske og økt blodtilstrømning, men for en del barn med større spalter er det lettere å die når brystet er melkefylt dvs etter noen dager når melkeproduksjonen er kommet ordentlig i gang.  Hvis barnet ikke har tilfredsstillende sugeteknikk, bør du pumpe deg for å øke stimuleringen av brystet slik at melkeproduksjonen kommer godt i gang.
 • Stimulering av utdrivningsrefleksen før du legger barnet til kan stimulere barnets sugerefleks, ettersom morsmelk i munnen er en fin belønning for barnets innsats ved brystet.
 • Mykt bryst gir ofte bedre sugetak, så om brystet er hardt, håndmelk deg litt før du ammer.
 • Ulike ammestillinger kan tilfredsstille barnets behov; for eksempel hvis du lar barnet ligge med kroppen og bena under armen din, får du en hånd fri til å hjelpe barnet (se bildet under). Det er også fint å regulere melkens flyt med tyngdekraften, det vil si at dersom mor ligger på ryggen, renner melken saktere.

Tvillingstilling 2-mindre • Lag vakuum ved hjelp av ”Ballerinahånden” (se tegningen til nedenfor); denne kan være til hjelp hvis det er nødvendig at du holder for leppespalten med en finger.

leppe-ganespalte

 • Få veiledning i vurdere effektiv sugeteknikk før du reiser hjem fra sykehuset, slik at du selv kan vurdere om barnet ditt suger effektivt.
 • En del barn med større spalter er avhengig av at mor støtter brystet under hele måltidet og også klemmer på brystet mens barnet suger for å få ut mer melk.
   
 • Du bør lære deg å koppmate barnet så snart som mulig mens du er på sykehuset slik at om det trenger tillegg så gir du det med kopp. Etter hvert om barnet klarer å ta kun små mengder fra brystet kan du vurdere om du skal begynne med flaske. Her kan du se video av koppmating.
 • Det er viktig å følge opp med vektkontroller på helsestasjonen.