Økedager / økedøgn

Tilbake

Tags: delamming, lite melk

En økedag betyr rett og slett at man ammer litt oftere enn vanlig, og dette vil øke din melkeproduksjon. Har du lite melk, så sett andre gjøremål til side et par dager, og ta det med ro sammen med barnet ditt.

liggende-ammingØkedager kommer med jevne mellomrom når barnet ditt er i en vekstspurt og trenger å få økt mengde næring i seg. Da trenger kroppen din å få beskjed om å øke produksjonen.

Barnet vil gi tegn til å ville spise oftere enn før, nesten hele tiden. Fra å sove flere timer på natten vil barnet kanskje plutselig ville ha mat flere ganger pr. natt. Barnet er urolig og det eneste som hjelper er brystet. En slik vekstspurt sees typisk når barnet er 7-10 dager, 2-3 uker, 4-6 uker, 3 mnd, 4 mnd, 6 og 9 mnd, med variasjoner. Den varer fra 2-3 dager og til rundt en uke.

Økedager er både fysisk og psykisk betinget. Barn vokser, og de bruker mer energi etterhvert som de beveger seg mer. Gjennom hele småbarnsalderen veksler de også mellom perioder hvor de utforsker omgivelsene og  hvordan de kan påvirke dem, og hvor de søker tilbake til sin trygge base som for brystbarn ofte er mor.  

Barnet ditt trenger mer energi i vekstspurtene, og ved å få lov til å die når det vil og hvor lenge det vil, så samarbeider barnet med din kropp og hormoner om å lage nok melk.

Unngå tillegg

Det kan være fristende å gi litt tillegg når babyen har økedager, for det er slitsomt for mange å sitte ute med puppen dag og natt. Men faren er da at økedagene ikke lenger bidrar til økt produksjon. Barnet blir mett raskere, og det tar lenger tid før brystet etterspørres ettersom morsmelkerstatning er tyngre å fordøye enn morsmelk. Kroppen din tror at barnet får nok melk, og øker ikke produksjonen. Barnet får heller ikke den nødvendige roen det er å ligge ved brystet.

Da har du kanskje det samme «problemet» igjen dagen etter – og tyr til tillegg fordi det fungerte så fint dagen før. Men da kan det faktisk skje at kroppen tror den har produsert litt mer enn hva barnet trenger, og bremser ned produksjonen. Dette kan på sikt gjøre at det blir mindre amming enn du kanskje egentlig ønsket.

Dersom du har et barn som virker fornøyd, sover mye og etterspør brystet lite men ikke har tilfredsstillende vektoppgang kan det være en ide å legge inn økedager selv. Det vil si at du legger barnet oftere til brystet for å stimulerer hyppig amming. Hud- mot-hud, gjerne i tilbakelent stilling stimulerer barnet til å våkne og die.

Noen barn går inn i en slags «sparemodus», og venner seg til å klare seg på mindre morsmelk enn det i utgangspunktet har behov for. Da klarer de seg på mindre energi, men vektoppgangen vil vise tegn på at det ikke vokser nok.

Fullammede barn bør die aktivt minst 8 ganger i døgnet, og når dere legger til slike selvvalgte økedager bør dere komme opp i minst 10-12 ganger. 

Spiser ikke barnet ofte nok bør du melke ut eller pumpe for å stimulere produksjonen din. Barnet bør ha minst 5-6 våte bleier, rikelig avføring hver dag første 4-6 uker, deretter jevnlig.
Dersom barnet fortsatt ikke vil spise og vekten ikke er tilfredsstillende må dere få oppfølging på helsestasjonen. Du kan lese mer om søvnige barn her.

Ta i mot økedagene med et åpent sinn. Installer deg med det du trenger i nærheten og «gå i hi» disse dagene. Besøk kan vente. Husarbeidet kan vente. Nå er det tid for deg og barnet ditt til å sammen finne veien videre i barnets utvikling.


Kilder:

Helsedirektoratet

Kellymom