Brystbetennelse (mastitt)

Tilbake

Tags: brystbetennelse

Ved brystbetennelse kan brystet bli rødt, varmt, hovent og smertefullt. Du kan få feber og en influensaliknende følelse i kroppen. Både brystspreng, tilstoppede melkeganger og/eller bakterier kan forårsake brystbetennelse. Uansett årsak er hyppig tømming av brystet i ett døgn førstevalget som behandling av brystbetennelse.

Kilder:
Amming - til deg som vil amme, Elisabet Helsing og Anna-Pia Häggkvist, Fagbokforlaget 

"Amme-ABC", Gro Nylander
Brystbetennelse_mindre

Ved sterkt nedsatt allmenntilstand kan du få antibiotika av legen. Sørg for å få tatt prøver av melk og eventuelle sår slik at du får riktig medisin. Hyppig amming er en viktig del av behandlingen, selv om du får antibiotika.

Hvordan føles det å ha brystbetennelse?

Du har smerter i brystet, det kan være hovent, rødflammet og varmt. Symptomer som feber, influensafølelse og frostanfall er vanlig.

En skiller mellom brystbetennelse forårsaket av tette/tilstoppede melkeganger (inflammatorisk) og betennelse som skyldes bakterier (bakteriell).

Hvis du bare har lokale symptomer (hevelse, rødhet), er det som regel snakk om inflammatorisk betennelse, mens feber og influensafølelse styrker mistanken om en bakteriell mastitt. Dersom du har/har hatt sår eller sprekker på brystknoppen, øker sannsynligheten for at det er en bakteriell betennelse. Ved mistanke om bakteriell mastitt bør du undersøkes av lege og bakteriologisk prøve av morsmelken og eventuelle sår på brystknoppen tas.

Melken kan forandre smak og konsistens, men den er ikke farlig å gi til barnet. Det er tvert imot veldig viktig at du fortsetter å amme. Noen ganger kan barnet vegre seg mot å die. Ikke press barnet, bruk da heller en pumpe eller melk ut for hånd.

Melkemengden kan gå noe ned i forbindelse med en brystbetennelse.

En ubehandlet brystbetennelse kan utvikle seg til en brystbyll, en abscess. Ved mistanke om abscess, skal du oppsøke lege. NB! Ved abscess er det ikke alltid at en har særlig feber. Hvis det er en kul som ikke minker ved hyppig amming/pumping, bør den sjekkes.

Les mer om abscess her.

Smerter i brystet kan også skyldes sopp.


Hvordan behandles brystbetennelse?

Hyppig tømming av brystet i ett døgn er alltid førstevalg som behandlingsform. Dersom du er veldig dårlig, har høy feber og sterkt nedsatt allmenntilstand, oppsøk lege med det samme.

Barnet er den beste til å få ut melken, så la barnet die minst hver andre time på dagen og minst to ganger om natten, eller oftere etter behov.
Er det for vondt å amme, eller om barnet ikke vil die så ofte, kan du pumpe eller håndmelke varsomt i stedet. God håndhygiene er veldig viktig!

Her kan du lese mer om håndmelking og om pumping.

Her finner du tips til hvordan løse opp melkespreng/tette melkeganger:

Melkespreng: Cotterman’s grep
Tette melkeganger
Video, forskjellige ammestillinger

 

Smertelindring

Uttømming vil vanligvis gi umiddelbar smertelindring. Varme, for eksempel en varm dusj, kan gi god lindring og fremmer utdriving av melken. Ved ødem kan en kald ispose lindre, men dette skal ikke gjøres rett før amming fordi det kan hemme melkeutdrivingen. Noen ganger kan det være nødvendig med bruk av smertestillende medikamenter. Sørg for at legen skriver ut smertestillende medisin som er forenlig med amming.

Les mer om amming og medisiner her.


Hvis du ikke blir bedre og brystet er blitt mykt etter ett døgn med hyppig uttømming, søk lege. Dette gjelder også hvis allmenntilstanden din forverres mye eller feberen blir veldig høy innen det har gått ett døgn.

 
NB! Kuler i brystet som ikke blir borte, må undersøkes av lege.
 

Riktig medisin er avgjørende – og husk melkeprøver


Du skal insistere på at melkeprøver og  prøver av eventuelle sår blir tatt slik at du får riktig medisin. Noen synes det er greit å ta melkeprøven hjemme og ta den med til legen.


Slik tar du melkeprøve:


• Vask fingrene godt i såpevann

• Vask brystet
• Håndmelk brystet og kast de første milliliterene med melk
• Nå kan du melke ned i en steril beholder

Prøven tar du med til legen, og der dyrker de den for å finne ut om du har fått en bakteriell infeksjon og eventuelt hvilken type bakterier det er snakk om. Du kan få en type medisin med en gang, men etter dyrkingen er ferdig, vil prøven vise om du har fått riktig medisin. Om ikke, får du en ny medisin tilskrevet. Sørg for å få en type antibiotika som er forenlig med amming, da amming er en del av behandlingen.

Fortsett hyppig amming selv om du får medisiner

Fortsett å tømme brystet minst hver andre time på dagtid og et par ganger, eller oftere ved behov, om natten.

Les hva Nasjonal Kompetansetjeneste for amming (NKA) skriver om hva leger bør vite om brystbetennelse/mastitt her.

NKA er en kompetansetjeneste for helsepersonell, så legen kan også henvende seg dit, dersom det er usikkerhet om hva som kan være riktig behandling.

Årsaker til brystbetennelse

Årsaken til brystbetennelse er ofte at melken er blitt stående i brystet over lengre tid og gitt bakterier god grobunn. Dette kan skje for eksempel når barnet plutselig sover lengre enn før, hopper over et måltid, du har vært borte fra barnet og tømt brystet sjeldnere enn vanlig eller ved tette melkeganger.

Andre ganger kan sprekker eller sår på brystknoppen gi bakterier en inngangsport som igjen gir utslag i betennelse. Vær derfor ekstra nøye med hygienen hvis du har sår; håndvask er viktig. Finn årsaken til sårheten, slik at det gror raskt. Les mer om såre brystknopper her.  
 

Forebygging av brystbetennelse

Prioriter å få ut melken hyppig nok; ikke utsette ammingen eller hoppe over et måltid. På den måten unngår du overfylte og sprengte bryst.
Mange har erfaring med at man lettere kan få brystbetennelse hvis man fryser og blir kald på brystene. Ullinnlegg er bra, også om sommeren.

Unngå sår og spekker på brystknoppen. Sjekk sugeteknikken til barnet; at det gaper høyt, får mye av det brune området (areola) inn i munnen og at ammingen ikke gjør vondt.

Les mer om sugeteknikk her.

Video om hvordan legge til barnet kan du se her.

Bruk en god og romslig nok BH uten spiler. For stram BH kan gi dårligere drenasje av brystet, og en BH med spiler kan forårsake dårligere tømming av en del av brystet.

Er du stadig plaget av brystbetennelse?

Et spesialbehandlet havregryn som kalles SPC-flakes kan virke forebyggende mot brystbetennelse. Les mer om SPC-flakes her.

Store doser av kosttilskuddet lecitin kan hjelpe for dem som er plaget meg gjentatte brystbetennelser. Les mer om lecitin her.
 

Generelle tips til deg med brystbetennelse:

Ett døgn med hyppig tømming er førstevalg som behandling. Du bør amme eller pumpe/håndmelke minst hver andre time på dagen og minst et par ganger på natten.

Oppsøk lege om du blir dårligere eller får høy feber. Du kan trenge medisinsk behandling, men sørg for at prøver blir tatt. Sørg for å få en type antibiotika som er forenlig med amming, da amming er en viktig del av behandlingen.

• Har du fått foreskrevet medisiner, skal du alltid ta hele kuren, selv om du føler deg bedre etter noen dager. Du risikerer tilbakefall hvis du avbryter kuren.

• Fortsett med hyppig amming selv om du får medisiner. Amming er en del av behandlingen. Forsøk forskjellige ammestillinger.

• Ta det rolig til du er bedre. Når du har brystbetennelse er du syk, derfor vil kroppen du skal hvile. Legg deg i sengen med barnet, og la det die så ofte som mulig.

• Varme omslag før amming kan lindre smerter og noen ganger får det melken til å strømme kraftigere. Dermed vil det gi bedre tømming av brystet.

• Melkeproduksjonen går ofte litt ned ved brystbetennelser. Det er viktig å være påpasselig med å amme ofte og tømme godt det brystet som har hatt betennelse for å få opp igjen produksjonen. En kan likevel oppleve at melkeproduksjonen ikke helt tar seg opp på nivået den var før betennelsen.

• Noen har behov for smertestillende medisiner. Det finnes medisiner du kan ta som er forenlig med amming. Spør legen, på apoteket, eller på tryggmammamedisin.no